Donderdag 19 november 2020

Geachte sympathisanten

De mogelijkheid tot uitschrijving wordt bij deze stil gelegd en wij zijn al begonnen aan de voorbereidingen voor de “Tweede Kans MGT VI”.

Misschien belangrijk voor u:
- Datum KOM (Kennismakings- & OntmoetingsMoment) op zondag 4 juli 2021
- Datum MGV VI voor allen: maandag 5 juli (ochtend) tot en met vrijdag 9 juli 2021 (late namiddag), kamp zonder overnachtingen
- Datum ToonMomenten in REX voor KRKK (alle kleuters) en PK (PodiumKampen = Musical): zaterdag 10 juli 2021, gespreid over de ganse dag

UITERAARD moeten we nu alle onderdelen in de gaten houden i.v.m. corona-proef: grootte van de groepen, busverplaatsingen, mogelijkheid van massa-scènes of niet, mogelijke streaming van Musical, … het wordt allicht een flinke inzet meer.

INZET:
- corona: om meer zekerheid in te bouwen moet er een extra Groep CORONA opgericht worden die zich daar volledig op gaat richten, kandideren graag via mail
- algemene medewerkers (catering, secretariaat, allerlei): nieuwe kandidaten voor part-time of fulltime medewerking mogen zich vanaf nu beginnen op te geven via mail
- monitoren: nieuwe kandidaten voor fulltime medewerking mogen zich vanaf nu beginnen op te geven via mail

NATUURLIJK houden we een slag achter de hand als corona “niet wil mee werken”.
We hebben vorige zomer bewezen dat we van ons hart een hard steen kunnen maken als het moetmoet (maar het heeft niet alleen bij de kinderen veel pijn gedaan, geloof me)

NIEUWTJE: door organisatorische omstandigheden zal de vaste standplaats opnieuw de school van de Rozenberg zijn.
Voor de verplaatsingen naar Rex en Getouw en GAMW zal dit alvast terug veel simpeler zijn, v.z.w. People On Stage is ook niet rouwig om deze locatie.


Frans, namens MGT VI

 

Dinsdag 21 april 2020

Mol’s Got Talent is van in den beginne een intense samenwerking met People On Stage uit Geel, een v.z.w. met ondertussen 2 halftime beroepskrachten in dienst.

People On Stage vraagt enkele dagen extra tijd om zaken helemaal juridisch uit te pluizen.

Daarom vragen wij de ingeschreven deelnemers van om de 2 dagen even hier op de site te komen kijken wat de volgende stappen zullen zijn.

Frans

 

Geen Mol’s Got Talent in 2020

Beste medewerkers,
Liefste kinderen,
Geachte ouders,


Deze beslissing komt niet geheel onverwacht.

Met spijt in het hart moeten we Mol’s Got Talent 2020 annuleren. De onzekerheid door de coronacrisis maakt de organisatie bijzonder moeilijk. We kennen op dit moment de richtlijnen voor begin juli nog niet. Het spreekt voor zich dat het verzamelen van grote groepen kinderen in één ruimte bijzonder moeilijk zal zijn en – indien het is toegelaten – uitsluitend onder strikte voorwaarden kan. In deze omstandigheden is het onmogelijk om ons prachtig project te organiseren.

Schouwburg Rex niet beschikbaar
Ook het gemeentebestuur volgt deze redenering. Zo hebben we vernomen dat het gemeentebestuur zelf alle activiteiten en evenementen voor mei en juni heeft geannulleerd. Aanvullend werd ook beslist dat Schouwburg Rex en Cultuurcentrum 't Getouw niet door externe organisatoren kan gehuurd worden in juli en augustus.

Wat in 2021?
Uiteraard kijken we met volle moed uit naar de editie van 2021. Onder voorbehoud geven we graag volgende data mee: van maandag 5 tot en met zaterdag 10 juli. Sport & Fun tot en met 9 juli. Onze grote Ontmoetingsdag voorzien we op 4 juli.

Hoe financieel afhandeling?
Dit gaan we de komende dagen en weken verder uitwerken. Info hierover verschijnt dinsdag 21 april hier op onze website. We proberen dit af te ronden voor 1 mei. Dank voor je geduld en je begrip. Gelieve geen onnodige mails hierover te sturen.

"Proostenwoordje"
Voor ondergetekende zal het de eerste zomer in 45 jaar zijn zonder 1 of meer weekvullende groepsactiviteiten, een hele zomer in mijn kot en niet OP HET KOT (SJB). We starten dan eind augustus met vernieuwde GOESTING en verbetenheid aan een knaleditie voor juli 2021.
We hopen op jullie begrip. Zorg goed voor jezelf, zorg goed voor elkaar.

 

Namens MGT VI van TAMUSEMENT v.z.w.
Frans Vanuytven, voorzitter