MGT VI (2020) : Financieel

 

Beste Kinderen,
Geachte Ouders,


voor onze vereniging TAMUSEMENT v.z.w. zal het verlies door annulering van MGT voor deze zomer binnen de perken blijven.
Maar voor onze hoofdpartner People On Stage v.z.w. uit Geel die instaat voor de ganse organisatie van alle Podiumactiviteiten (Musical, Workshops, Prelude KRKK en nog meer) is dit niet minder dan een financiële ramp, voor hen staat het overleven van hun v.z.w. nu op het spel. 
Zij vroegen ons om te overwegen om een percentage van alle inschrijvingsgelden van PodiumKampen naar hen door te storten, overwegen ...
Gezien de goede samenwerking van de voorbije 5 jaar bloedt ook ons Mol’s hart …. maar we gaan het niet doen.
Tenzij er onder u inschrijvingen van KRKK of PodiumKampen zijn die hen toch willen steunen, … zie hieronder.


Wij denken dat er nu drie (3) mogelijkheden zijn

A. U wilt People On Stage v.z.w. uit Geel geldelijk steunen
WAT TE DOEN: stuur een mail naar frans.vanuytven@telenet.be met als Onderwerp “Steun People On Stage”.
We spreken dan verder via mail af hoeveel u wil steunen en hoe we dit dan afhandelen.

B. U wilt de inschrijving van uw kind verlengen naar de zomer van 2021 toe (dat blijft dan MGT VI), dus geen terugbetaling.
Onze belofte: geen verhoging van inschrijvingsgeld volgende zomer en kind is dan uiteraard al ingeschreven, geen zorgen over inschrijving voor 2021.
WAT TE DOEN: niets … ook liefst geen mails (omdat ik nu een toevloed van berichten verwacht).

C. U wilt de inschrijving van uw kind annuleren (terugbetaling)
WAT TE DOEN: HEEL ZORGVULDIG uw gegevens invullen op onderstaande link en wij betalen ASAP terug.
Als u na 10 dagen geen bericht hebt ontvangen mag u een mail sturen, eer niet (a.u.b.) …
https://forms.gle/C2t4c4CVCNKvW6hU9Als u zich niet “thuis voelt” in de drie mogelijkheden mag u uiteraard ook een mail sturen.
Wij hopen dat heel veel gezinnen de inschrijving laten staan om dubbel werk naar volgend jaar toe te beperken.Frans Vanuytven voor MGT VI van TAMUSEMENT v.z.w.

 

Dinsdag 21 april 2020

Mol’s Got Talent is van in den beginne een intense samenwerking met People On Stage uit Geel, een v.z.w. met ondertussen 2 halftime beroepskrachten in dienst.

People On Stage vraagt enkele dagen extra tijd om zaken helemaal juridisch uit te pluizen.

Daarom vragen wij de ingeschreven deelnemers van om de 2 dagen even hier op de site te komen kijken wat de volgende stappen zullen zijn.

Frans

 

Geen Mol’s Got Talent in 2020

Beste medewerkers,
Liefste kinderen,
Geachte ouders,


Deze beslissing komt niet geheel onverwacht.

Met spijt in het hart moeten we Mol’s Got Talent 2020 annuleren. De onzekerheid door de coronacrisis maakt de organisatie bijzonder moeilijk. We kennen op dit moment de richtlijnen voor begin juli nog niet. Het spreekt voor zich dat het verzamelen van grote groepen kinderen in één ruimte bijzonder moeilijk zal zijn en – indien het is toegelaten – uitsluitend onder strikte voorwaarden kan. In deze omstandigheden is het onmogelijk om ons prachtig project te organiseren.

Schouwburg Rex niet beschikbaar
Ook het gemeentebestuur volgt deze redenering. Zo hebben we vernomen dat het gemeentebestuur zelf alle activiteiten en evenementen voor mei en juni heeft geannulleerd. Aanvullend werd ook beslist dat Schouwburg Rex en Cultuurcentrum 't Getouw niet door externe organisatoren kan gehuurd worden in juli en augustus.

Wat in 2021?
Uiteraard kijken we met volle moed uit naar de editie van 2021. Onder voorbehoud geven we graag volgende data mee: van maandag 5 tot en met zaterdag 10 juli. Sport & Fun tot en met 9 juli. Onze grote Ontmoetingsdag voorzien we op 4 juli.

Hoe financieel afhandeling?
Dit gaan we de komende dagen en weken verder uitwerken. Info hierover verschijnt dinsdag 21 april hier op onze website. We proberen dit af te ronden voor 1 mei. Dank voor je geduld en je begrip. Gelieve geen onnodige mails hierover te sturen.

"Proostenwoordje"
Voor ondergetekende zal het de eerste zomer in 45 jaar zijn zonder 1 of meer weekvullende groepsactiviteiten, een hele zomer in mijn kot en niet OP HET KOT (SJB). We starten dan eind augustus met vernieuwde GOESTING en verbetenheid aan een knaleditie voor juli 2021.
We hopen op jullie begrip. Zorg goed voor jezelf, zorg goed voor elkaar.

 

Namens MGT VI van TAMUSEMENT v.z.w.
Frans Vanuytven, voorzitter