kinderkleuterknalkamp

Reglement deelnemers KKKK

Geachte ouders, beste kleuters, kinderen en jongeren,

KKKK staat o.l.v. van meer dan 80 jongeren en volwassenen die zich volledig inzetten voor het welzijn van uw kind, vóór en tijdens het kamp. Wij willen alle deelnemers en ouders inlichten over onze kampgewoonten en het kampreglement. Zo weten én ouders én deelnemers VOORAF wat wij verwachten van iedereen. Als u (kinderen EN ouders) zich NIET kunt terugvinden in de letters maar vooral in DE GEEST van deze voorwaarden, dan is het natuurlijk de bedoeling dat u NIET INSCHRIJFT. Personen die, na eventuele verwittigingen, zich niet kunnen houden aan deze overeenkomst, krijgen in de toekomst geen uitnodiging meer tot deelname, en bij ernstige overtredingen kan (na consultatie van zoveel mogelijk betrokkenen) een onmiddellijke uitsluiting of een andere sanctie bepaald worden door de kampverantwoordelijke (KVw).

>> Als iedereen wil begrijpen dat deze afspraken enkel dienen om het bivak voor ALLE betrokkenen leuk te houden, mag (moet) u (kind en ouder(s)) dit bevestigen met een handtekening op het inschrijvingsformulier. We hopen ten stelligste dat we deze OVEREENKOMST nooit moeten boven halen tijdens het kamp.

>> Het is de bedoeling dat je dit blad (kampreglement) thuis bijhoudt. De handtekeningen worden geplaatst aan de achterkant van het Medisch Formulier. Als dit formulier onvoldoende ingevuld is (o.a. kleefzegel ziekenkas!) of de gegevens i.v.m. het T-shirt of de handtekeningen ontbreken, beschouwen wij uw inschrijving als ONVOLLEDIG en wordt het formulier teruggestuurd waardoor het kind terug achteraan in de rij moet aanschuiven.

Startpagina TAMUSEMENT v.z.w. - Gastenboek - Frans Vanuytven - Terug naar boven