DAGSCHEMA MGT IV (normaal verloop)

Parkeermogelijkheden = erg beperkt: kom zo veel mogelijk met de fiets.

Adres: Sint-Jan Berchmanscollege (M.O.), J. Smitslaan 36 te Mol-Centrum, ingang enkel langs de grote poort in J. Smitslaan tegenover nummer 49.

Fietsenstalling: er is een zeer grote fietsenstalling.

Tweede ingang: langs de poort van de lagere school (Sint-Jan Berchmansstraat) (zowel 's morgens en 's avonds). Ook de bus van Millegem komt langs deze poort.

08.00 uur
Opening poorten en opstart springkasteel maar het terrein verder nog niet betreden a.u.b., we zullen wel een teken geven. Het springkasteel is op dat moment niet onder toezicht van TAMUSEMENT v.z.w.: dit is bedoeld als WACHTZONE voor kinderen en ouders.

08.15 uur
Na ons teken kunnen de deelnemers (voor de jongere kinderen best met de ouders, zeker KRKK persoonlijk "afgeven" aan hun monitoren) hun tafel gaan zoeken (t-shirt en sjaaltje). Iedere deelnemer blijft even bij hun monitoren totdat deze een sein geven dat de kinderen naar de Opening mogen vertrekken (animatie, kampdans, mededelingen voor de groepen, ...)
Opmerking1: elke ochtend en avond kunt u terecht voor het mee nemen van uw inkomttickets voor de ToonMomenten en voor eventuele bijbestellingen (zo lang er plaatsen zijn) alsook de attesten (zie opmerkingen bij de OnthaalZondag)
Opmerking2: er is toilet aan de linkerkant als je naar de kleinere speelplaats wandelt

08.30 uur
Alle kinderen aanwezig aan hun tafel.
Ontruiming tafels en iedereen naar het Openingsplein voor de opening (animatie, kampdans, mededelingen voor de groepen, ...
In welke groep klinkt het kamplied het beste?
Vertrek van de ouders.

08.45 uur
Einde van de opening en alle groepen vertrekken naar hun eerste activiteit.
Voor de groepen die dan naar de Rex en het Getouw moeten voorzien wij extra begeleiding)

09.00 uur
Start van de voormiddagactiviteit met eventueel een kleine break rond 10.30 uur (zelf mee brengen)

12.00 uur
Einde voormiddagactiviteit

12.15 uur MIDDAGETEN op SJB voor de kinderen zelf mee te brengen (denk ook aan voldoende drinken, er is frisdrank te koop in het LeidingsCafé). Alle kinderen van de PodiumKampen en KRKK en de medewerkers van People On Stage verzamelen hiervoor in de REFTER (ingang langs grote speelplaats), de groepen van Sport&Fun eten in de Vergaderzaal. Voor alle medewerkers is er dan catering.

12.30 uur
Middaganimatie voor groepen die tijd hebben (enkel groepsgewijs en dus in afspraak met de monitoren)

12.45 uur
Vertrek voor de namiddagactiviteiten

13.00 uur
Start van de namiddagactiviteiten
Met eventueel een kleine break (zeker drank mee brengen)

16.00 uur
Einde activiteiten en terug brengen van t-shirt en sjaaltje.
Shirt mee naar huis nemen om eventueel uit te wassen mag natuurlijk maar zie dat je de t-shirt de volgende ochtend zeker niet vergeet. Verzamelen op Formatieplein (speelplaats 1-ste graad)

16.15 uur
Opening van de poorten voor ouders (zeker als u attesten wil afhalen/binnen brengen of om langs te komen voor hun inkomkaarten voor de ToonMomenten)

16.15 uur
Sluiting van de dag (ouders graag op respectabele afstand)

16.30 - 16.45 uur
Einde van de dag; ouders nemen hun kind mee, liefst.
Een klein dankje voor uw monitoren?

16.45 - 17.00 uur
Alle ouders ontruimen het terrein. Gelieve de nodige maatregelen te nemen (afspraak met andere ouders of een ander PlanB) als u in vertraging zou zijn.

17.00 uur
Geen enkel kind zou er mogen rond lopen. Medewerkers praten nog even na en maken nog enkele afspraken voor de volgende dag in het Leidingscafé.