MGT IV TOEGANGSWEGEN

Adres: Sint-Jan Berchmanscollege (M.O.), J. Smitslaan 36 te Mol-Centrum.
Wegens de beperktheid aan parkeermogelijkheden doen we een flinke oproep om zo veel mogelijk met fiets te komen.

TWEE TOEGANGSWEGEN

1) De grote poort van het Sint-Jan Berchmanscollege (middelbaar) in J. Smitslaan tegenover huis nummer 41 (zebrapad) wordt opengezet om 8.00 uur. Er is hier een zeer grote fietsenparking op de speelplaats. We zetten rond deze tijd ook het springkasteel in werking (toezicht van de ouders). Halverwege deze speelplaats is er een (denkbeeldige) wachtzone; gelieve deze pas te overschrijden na ons teken. Sluiting van deze poort uit veiligheidsoverweging rond 8.50 uur.

2) Ook de poort van de lagere school van Sint-Jan Berchmanscollege (Sint-Jan Berchmansstraat tegenover huis nummer 31) wordt om 8.00 uur open gezet. Deze ingang is niet geschikt voor kinderen die hun fiets de ganse dag daar willen laten. Langs deze weg komt ook de bus van Millegem op het terrein (o.l.v. enkele volwassen vrouwelijke begeleidsters). Deze ingang mag iedereen gebruikt worden. Rond 8.50 uur wordt deze poort terug afgesloten voor MGT.

VERZAMELEN per groep 's morgens, t-shirt en sjaal aan doen

- KRKK in REFTER (A-1.18 = ondergronds), ingang langs trappen rechts aan Mariabeeld tussen de 2 speelplaatsen tussen A0.06 en Aa0.01, naar beneden.
- PodiumKampen in REFTER (A-1.18 = ondergronds), ingang langs trappen rechts aan Mariabeeld tussen de 2 speelplaatsen; tussen A0.06 en Aa0.01, naar beneden.
- Sport&Fun in VERGADERZAAL (A 0.10 = bovengronds = hun refter), ingang langs trappen rechts aan Mariabeeld tussen de 2 speelplaatsen tss A0.06 en Aa0.01, OMHOOG, dan LINKS en de gang ten einde gaan, daar is het rechts.

3) 's Avonds wordt de poort in de J. Smitslaan open gezet rond 16.15 uur. Gelieve in de "wachtzone" te blijven tot 16.30 uur, maak kennis met andere ouders. Rond 16.30 uur wij de dagsluiting. De bedoeling is dat alle kinderen van het terrein af zijn om 17.00 uur zodat we deze poort weer kunnen sluiten tot de volgende ochtend.

4) 's Avonds wordt ook de poort van de lagere school (zie punt 3) open gezet rond 16.15 uur. De bus naar Millegem zal daar gevuld worden rond 16.45 uur zodat we ook deze poort kunnen afsluiten rond 17.00 uur.

Elke ochtend en avond (alsook tijdens de OntmoetingsNamiddag van zondag 1 juli) is er mogelijkheid tot:
- Afhalen inkomtickets ToonMomenten (bij bestellen & contant betalen zo lang de voorraad strekt) t.e.m. vrijdagochtend, de rest = zaterdag aan balie van Rex gelegd.
- Onze uitreiking van attesten inzake uitgaven voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar: door ons klaar gemaakt en afhaalbaar t.e.m. vrijdagochtend.
- Uw afgifte van vooringevulde attesten (zo ver mogelijk invullen, dit is een heel groot werk voor ons tijdens MGT) met zeker ook de vermelding van de juiste groepsnummer van uw kind voor de terugbezorging achteraf. Normaal klaar tegen uw volgend bezoek ('s morgens afgeven is 's avonds klaar, 's avonds afgeven is ...).

GRAAG AFGIFTE OP ZONDAG OF MAANDAGOCHTEND.