MGT V ATTESTEN

Wij hebben als officiële v.z.w. de "machtiging" om allerlei attesten uit te schrijven:
A. Monitoren kunnen bij ons achteraf een attest van medewerking krijgen, zeker interessant voor mensen die een job richting onderwijs zoeken
B. Attesten met extra machtiging van de Gemeente Mol "inzake uitgaven voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar"
C. Attesten van mutualiteiten
D. Attesten voor andere doeleinden ...

HOE?
A. Op eenvoudige aanvraag op het einde van MGT.
B. Deze attesten zijn klaar, zie afhaalmomenten hieronder
C. Enkel indien ze HELEMAAL vooringevuld zijn zodat wij enkel een stempel moeten zetten en een handtekening zetten. Deze attesten vroegen in het verleden zeer veel tijd onder het kamp zelf, tijd die we dan niet aan "nuttigere dingen" kunnen besteden. Daarom willen we deze attesten dit jaar enkel nog aannemen als alle gegevens vooraf ingevuld zijn, rekende op uw begrip. MAAR MOGELIJK KRIJGEN WE HET OP DE VALREEP NOG KLAAR OM VOORINGEVULDE ATTESTEN TE BEZORGEN, bestudeer dit gedeelte van onze site nog eens vlak voor MGT?
D. Op aanvraag, liefst voor het kamp, tijdens OnthaalNamiddag, of maandag 1/7.

OPMERKINGEN

DES TE VROEGER DES TE LIEVER om onze secretariaatswerk zo goed mogelijk te kunnen verdelen. VERGEET ZEKER OOK NIET OM ALTIJD DE GROEPSNUMMER VAN UW KIND OP ELK DOCUMENT TE ZETTEN.

INDIEN- &UITREIKMOMENTEN
- Zondagnamiddag 30 juni tussen 14.00 - 15.30 uur, enkel om in te dienen
- Maandag 1 juli tussen 8.00 - 8.45 uur, enkel om in te dienen
- Maandag 1 juli tussen 16.15 - 16.45 uur, uitreiking en indiening
- Dinsdag 2 juli tussen 8.00 - 8.45 uur, uitreiking en indiening
- Dinsdag 2 juli tussen 16.15 - 16.45 uur, uitreiking en indiening
- Woensdag 3 juli tussen 8.00 - 8.45 uur, uitreiking en indiening
- Woensdag 3 juli tussen 16.15 - 16.45 uur, uitreiking en indiening
- Donderdag 4 juli tussen 8.00 - 8.45 uur, uitreiking en indiening
- Donderdag 4 juli tussen 16.15 - 16.45 uur, uitreiking en laatste kans voor indiening
- Vrijdag 5 juli tussen 8.00 - 8.45 uur, laatste kans om mee te nemen

P.S. Ook de kaarten voor de ToonMomenten worden op dezelfde momenten uitgedeeld; ook liever in het BEGIN van de week. Er kunnen kaarten bij gekocht worden zo lang de voorraad strekt (5 € per kaart). Niet afhaalde kaarten kunnen een half uur voor het JUISTE ToonMoment afgehaald worden aan de balie in Schouwburg Rex maar dan is het allicht te laat om eventuele fouten recht te zetten.