MGT V ONTHAAL-NAMIDDAG op zondag 30 juni 2019

Parkeermogelijkheden = erg beperkt: oproep om zo veel mogelijk met fiets te komen. Auto tijdens de week zeker ook niet op de "bushalte" zetten want die hebben elke ochtend en avond nodig (om 8.15 uur al)
Adres: Sint-Jan Berchmanscollege (Middelbaar), J. Smitslaan 36 te Mol-Centrum

LET OP LET OP LET OP ...
13.45 uur Ingang is weeral gewijzigd wegens meerdere ingrijpende infrastructuurwerken in de school, dit voor ieders veiligheid: TOCH de poort aan het zebrapad nabij het bushokje, sorry. Springkasteel in actie maar gelieve de DENKBEELDIGE wachtzone te respecteren tot wij er helemaal klaar voor zijn.
De ingang door de poort van de Lagere School (Sint-Jan Berchmansstraat) gebruiken we dit jaar niet.

14.00 uur Opening (officiële startuur)

- Kinderen die verschijnen met een t-shirt (van MGT van 1 van de vorige jaren) krijgen een drankbonnetje. We hopen op een feestelijke en kleurige namiddag.

- Mogelijkheid van bestelling Inkomtickets voor de ToonMomenten, zie info op ander tabblad. Zorg er voor dat je weet in welk kamp uw kind zit, de kleuters spelen mee in ToonMoment 2 en 3. U krijgt de tickets onmiddellijk mee. Contante en liefst gepaste betaling. Verder hebt deze bestelmogelijkheid ook elke ochtend & avond tijdens MG (zie elders op de site). LET OP: op VRIJDAGAVOND worden er geen kaarten meer verkocht, laatste kans is VRIJDAGOCHTEND.

- Onze uitreiking van attesten inzake uitgaven voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar EN (NIEUW) attesten van mutualiteit, door ons klaar gemaakt, afhaalbaar bij de op een standje op de speelplaats en de volgende dagen bij de groepsverantwoordelijke van uw kind en dit t.e.m. vrijdag (maar liever in het begin van de week).

- Uw afgifte van nog andere maar vooringevulde attesten (zo ver mogelijk invullen, dit is een heel groot werk voor ons tijdens MGT) met zeker ook de vermelding van de juiste groepsnummer van uw kind voor de terugbezorging achteraf. Normaal klaar tegen uw volgend bezoek ('s morgens afgeven is 's avonds klaar, 's avonds afgeven is ....)

- Zoek uw groepstafel (laat u helpen aan inkom, spreek iemand van de medewerkers aan). Zorg er voor dat je uw groepsnummer goed kent.

# KRKK in Bouw '58 (BLOK B, zie grondplannen), ingang in de hoek LINKS.
# PodiumKampen in schoolrefter (A-1.18, ondergronds), ingang door "Bloemenzaal A-1.17", tegenover ingang Sporthal. LET OP, volg nadien de pijlen voor de UITGANG, dus zeker niet buiten gaan zoals u binnen gekomen bent, we willen een "circel" organiseren.
# Sport&Fun in schoolrefter (A-1.18, ondergronds), ingang door "Bloemenzaal A-1.17", tegenover ingang Sporthal. LET OP, volg nadien de pijlen voor de UITGANG, dus zeker niet buiten gaan zoals u binnen gekomen bent, we willen een "circel" organiseren.
- Maak kennis met 1 of meerdere monitoren van uw groep, met andere deelnemers
- Hebt u nog vragen?
- Drankgelegenheid in "Bloemenzaal" (Leidingscafé A-1.17)

15.00 uur Kampdans MGT op GROEPSPLEIN en eventuele andere dansen
LET OP: kinderen die zondag verschijnen met een t-shirt van 1 van de vorige jaren krijgen gratis een drankbonnetje en mogelijk is er bij de dans ook een (pr)ijsje te winnen, wie weet ...

15.30 uur Stilaan oprommelen en sluiten rond

16.00 uur Einde Onthaaldag. Tot morgenvroeg.