Attesten MGMT

In tegenstelling tot vroeger krijgen alle deelnemers twee attesten (afhangende van de leeftijd krijgen sommigen maar 1 attest):

  1. Het attest voor de Mutualiteit maken we dit jaar ZELF, dus geen formulieren zelf indienen tenzij dat na MGMT zou blijken dat uw mutualiteit ons voorgemaakte formulier niet zou aanvaarden. In dat geval dient u zo vlug mogelijk na MGMT (liefst op OntmoetingsMoment op zondag 30 Juni) een VOORAF VOLLEDIG ingevuld attest aan ons te bezorgen met postzegel. Liefst DAN en anders ten laatste op 31 augustus, op 1 september sluiten we deze werking af.
  2. Attest voor de Belastingen (was vorig jaar tot de leeftijd van 14 jaar) met wettiging door de Gemeente Mol maken wij ook klaar.

Deze attesten kunnen vanaf zondag 30 juni (ontmoetingsmoment) opgehaald worden en door de week elke ochtend; bij het binnenkomen van de poort en elke avond NA het afsluitmoment.

OUDERS: let goed op. Als er iets zou mislopen verwachten we uw mail binnen de 2 dagen na het kamp. Nadien sluiten we dit af. Rekende op uw begrip. F