Attesten

In tegenstelling tot vorig jaar krijgen alle betrokken deelnemers twee attesten (afhangende van de leeftijd krijgen sommigen maar 1 attest):

  1. Het attest voor de Mutualiteit maken we dit jaar ZELF, dus geen formulieren zelf indienen tenzij dat na MGT zou blijken dat uw mutualiteit ons voorgemaakte formulier niet zou aanvaarden. In dat geval dient u zo vlug mogelijk na MGT een VOORAF VOLLEDIG ingevuld attest aan ons te bezorgen met postzegel en dit voor 31 augustus.
  2. Attest voor de Belastingen (was vorig jaar tot de leeftijd van 14 jaar) met wettiging door de Gemeente Mol maken wij ook klaar.

We geven deze attesten mee op ten laatste op donderdag 7 juli, samen met een placemat met enkele groepsfoto's.