Nieuws!

Geachte ouders, 

1) ToonMomenten voor PodiumKampen en KRKK: alle deelnemers van deze kampen krijgen 2 gratis inkomtickets per voorstelling, op site bij TOONMOMENTEN. Voor eventuele extra kaarten: zie OntmoetingsMoment

2) DVD van vorig jaar is klaar. Kandidaten om uit te delen in eigen parochie mogen zich aandienen.

6) Begin al te oefenen in Mol's Got MORE Talent i.p.v. MGT

 

Frans, namens de ploeg van MGMT