Mee te brengen

Meebrenglijst Sport&Fun 15SF01 Geel & 16SF02 Groen

VOOR ALLE DAGEN

- kamp T-shirt (krijg je op maandagochtend)

- elke dag sportieve kledij aangepast aan weersomstandigheden, indien mogelijk ook naamtekenen

- picknick, ook voor tussendoortjes

- voldoende drank in handig drinkbusje. De kinderen krijgen zo veel mogelijk de gelegenheid om hun busje aan te vullen met water.

Extra voor Maandag 3 juli 2023

- zo veel mogelijk verkleding in indianensfeer

Extra voor Dinsdag 4 juli 2023

- zwemgerief, dus ook handdoek(en)

Extra voor Vrijdag 7 juli 2023

- 1 of 2 handdoeken voor waterspelletjes